Hoàng Nghĩa

Cách xem nhiều bảng tính Excel cùng một lúc

Trong công việc kế toán hàng ngày, các thủ thuật kế toán nhỏ sẽ trợ giúp các bạn dễ dàng hơn trong công việc, rút ngắn thời gian cho kế toán, với việc xem nhiều bảng tính trong excel trong cùng một lúc sẽ giúp các bạn dễ dàng so sánh các số liệu và […]

Tháng Tư 16, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Thủ thuật sử dụng Quick Access Toolbar trong Excel cho kế toán

Nếu bạn sử dụng một lệnh Excel thường xuyên, bạn có thể thêm nó vào Quick Access Toolbar. Theo mặc định, Quick Access Toolbar chứa các nút Save, Undo và Redo. Để thêm các lệnh khác bạn làm như sau: 1. Nhấp vào mũi tên xổ xuống ở góc trên bên trái màn hình. Trong bảng hiện […]

Tháng Tư 15, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Hướng dẫn lưu văn bản ở định dạng .xls(97-2003) trong Excel

Nếu bạn lưu các tập tin của bạn trong định dạng Excel 97-2003 (.xls thay vì định dạng .xlsx mới), người dùng không có Excel 2007 hoặc Excel 2010 được cài đặt trên máy tính của họ, vẫn có thể mở file Excel của bạn.   1. Mở một tài liệu Excel. 2. Trên tab […]

Tháng Tư 12, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Cách ẩn cột hay hàng trong Excel

Đôi khi nó có thể hữu ích để ẩn các cột hoặc các hàng trong Excel. Ẩn Để ẩn một cột, thực hiện các bước sau đây. 1. Chọn một cột. 2. Nhấp chuột phải, và sau đó nhấp vào Hide. Kết quả: Lưu ý: ẩn hàng, chọn một hàng, nhấp chuột phải, và sau […]

Tháng Tư 10, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Cách sắp xếp thứ tự trong Excel

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu Excel của bạn trên một cột hoặc nhiều cột. Bạn có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Sắp xếp trên 1 cột: Để sắp xếp theo một cột, thực hiện các bước sau đây. 1. Nhấn vào ô bất kì trong cột bạn muốn sắp xếp. 2. […]

Tháng Tư 10, 2016 Posted in Uncategorized

Cách thêm cột và dòng trong Excel

Có một số cách để thêm các hàng hoặc cột vào một bảng tính: Cách 1:  Trong tab Home -> Insert -> Insert Sheet Row hoặc Insert Sheet Columns   Cách 2:  Chọn 1 hay nhiều hàng hoặc cột và nhấn chuột phải -> Chọn Insert   Cách 3: Nhấn “Ctrl +” trên bàn phím số của bạn […]

Tháng Tư 9, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Hàm COUNTIF – Đếm số lần xuất hiện của Số hoặc văn bản trong Excel

Ví dụ dưới đây hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của số hoặc văn bản trong Excel Ví dụ 1: để đếm số lượng các ô có chứa chính xác từ “star” (không có thêm ký tự nào nữa) Ví dụ 2: để đếm số lượng các ô có chứa chính xác từ […]

Tháng Tư 8, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

5 cách để tính tổng trong Excel

Hãy thử 5 cách khác nhau để tính tổng của cột trong Excel: Tính tổng của các ô được chọn trên thanh trạng thái Sử dụng AutoSum Nhập hàm SUM thủ công Tính tổng tất các ô đã được filter Chuyển đổi dữ liệu của bạn vào bảng Excel để tính tổng Cách 1. Tính tổng của các ô được […]

Tháng Tư 7, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Cách dùng hàm MAX, hàm MIN và hàm AVERAGE trong Excel

Hàm thống kê MAX, MIN, AVERAGE là những hàm được sử dụng rất nhiều trong công việc của người kế toán: -Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất trong các giá trị được chọn. Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất trong các giá trị được chọn. Hàm AVERAGE trả về giá trị trung bình của các giá […]

Tháng Tư 6, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm, Uncategorized

Cách xuống dòng trong Excel

Xuống dòng bằng phím “Enter” không hoạt động trong Excel. (ấn Enter sẽ chuyển con trỏ xuống ô bên dưới) Để ngắt dòng trong Excel, sử dụng tổ hợp phím sau: Windows: Alt+Enter Mac: Ctrl+Option+Enter 2 tổ hợp phím này hoạt động cả trên “Google Sheets”  

Tháng Tư 5, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm, Uncategorized