Cách sắp xếp thứ tự trong Excel

by on Posted in Uncategorized

Hostvn

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu Excel của bạn trên một cột hoặc nhiều cột. Bạn có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần.

Sắp xếp trên 1 cột:

Để sắp xếp theo một cột, thực hiện các bước sau đây.

1. Nhấn vào ô bất kì trong cột bạn muốn sắp xếp.

sort-one-column-example

2. Để sắp xếp theo thứ tự tăng dần, trên tab Data, nhấp AZ.

sort-ascending-order

Kết quả:

sort-one-column-result

Lưu ý: để sắp xếp theo thứ tự giảm dần, nhấp ZA.

Sắp xếp trên nhiều cột:

Để sắp xếp theo nhiều cột, thực hiện các bước sau đây.

1. Trên tab Data, bấm Sort.

click-sort

Các hộp thoại Sort xuất hiện.

2. Chọn cột muốn sắp xếp trong ‘Sort by’ và chọn danh sách thả xuống

sort-by

3. Nhấp vào Add Level.

4. Chọn cột tiếp theo trong “then by” trong danh sách thả xuống.

then-by

5. Bấm OK.

Kết quả. Hồ sơ được sắp xếp theo “Last Name” đầu tiên và “Sale” thứ hai.

sort-multiple-columns-result

Hostvn