Uncategorized

Cách sắp xếp thứ tự trong Excel

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu Excel của bạn trên một cột hoặc nhiều cột. Bạn có thể sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Sắp xếp trên 1 cột: Để sắp xếp theo một cột, thực hiện các bước sau đây. 1. Nhấn vào ô bất kì trong cột bạn muốn sắp xếp. 2. […]

Tháng Tư 10, 2016 Posted in Uncategorized

Cách dùng hàm MAX, hàm MIN và hàm AVERAGE trong Excel

Hàm thống kê MAX, MIN, AVERAGE là những hàm được sử dụng rất nhiều trong công việc của người kế toán: -Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất trong các giá trị được chọn. Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất trong các giá trị được chọn. Hàm AVERAGE trả về giá trị trung bình của các giá […]

Tháng Tư 6, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm, Uncategorized

Cách xuống dòng trong Excel

Xuống dòng bằng phím “Enter” không hoạt động trong Excel. (ấn Enter sẽ chuyển con trỏ xuống ô bên dưới) Để ngắt dòng trong Excel, sử dụng tổ hợp phím sau: Windows: Alt+Enter Mac: Ctrl+Option+Enter 2 tổ hợp phím này hoạt động cả trên “Google Sheets”  

Tháng Tư 5, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm, Uncategorized