cách xuống dòng trong excel

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí

Cách xuống dòng trong Excel

Xuống dòng bằng phím “Enter” không hoạt động trong Excel. (ấn Enter sẽ chuyển con trỏ xuống ô bên dưới) Để ngắt dòng trong Excel, sử dụng tổ hợp phím sau: Windows: Alt+Enter Mac: Ctrl+Option+Enter 2 tổ hợp phím này hoạt động cả trên “Google Sheets”  

Tháng Tư 5, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm, Uncategorized