Cách xuống dòng trong Excel

by on Posted in Chia sẻ kinh nghiệm, Uncategorized

Hostvn

Xuống dòng bằng phím “Enter” không hoạt động trong Excel. (ấn Enter sẽ chuyển con trỏ xuống ô bên dưới)

Để ngắt dòng trong Excel, sử dụng tổ hợp phím sau:

Windows: Alt+Enter

Mac: Ctrl+Option+Enter

2 tổ hợp phím này hoạt động cả trên “Google Sheets”

 

cach-xuong-dong

Hostvn