Cách dùng hàm MAX, hàm MIN và hàm AVERAGE trong Excel

by on Posted in Chia sẻ kinh nghiệm, Uncategorized

Hostvn

Hàm thống kê MAX, MIN, AVERAGE là những hàm được sử dụng rất nhiều trong công việc của người kế toán:

-Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất trong các giá trị được chọn.

Hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất trong các giá trị được chọn.

Hàm AVERAGE trả về giá trị trung bình của các giá trị được chọn.

 

Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn biết cách sử dụng 3 hàm này:

VD: Cho 5 giá trị: 1, 2, 3, 4, 5

1

Để tìm giá trị lớn nhất của 5 số trên bằng hàm MAX, bạn làm như sau:

Bước 1: Bắt đầu bằng cách gõ một dấu = vào ô nơi bạn muốn chèn hàm MAX.

2

Bước 2: Gõ từ khoá MAX và thêm dấu đóng ngoặc đơn

3

Bước 3: Dùng chuột chọn tất cả các phần tử bạn muốn

4

Bước 4: Ấn Enter và bạn có kết quả

5

Với hai hàm còn lại, các bạn làm tương tự như hàm MAX

Hostvn