Cách ẩn cột hay hàng trong Excel

by on Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Hostvn

Đôi khi nó có thể hữu ích để ẩn các cột hoặc các hàng trong Excel.

Ẩn

Để ẩn một cột, thực hiện các bước sau đây.

1. Chọn một cột.

hide-column-example

2. Nhấp chuột phải, và sau đó nhấp vào Hide.

click-hide

Kết quả:

hide-column-result

Lưu ý: ẩn hàng, chọn một hàng, nhấp chuột phải, và sau đó nhấp vào Hide.

Bỏ ẩn

Để hiện một cột, thực hiện các bước sau đây.

1. Chọn các cột ở hai bên của cột ẩn.

unhide-column-example

2. Nhấp chuột phải, và sau đó nhấp vào Bỏ ẩn.

click-unhide

Kết quả:

unhide-column-result

Lưu ý: để bỏ ẩn một hàng, chọn hàng ở hai bên của hàng ẩn, nhấp chuột phải, và sau đó nhấp vào Bỏ ẩn.

Hostvn