cách tính tổng trong excel 2003

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí

5 cách để tính tổng trong Excel

Hãy thử 5 cách khác nhau để tính tổng của cột trong Excel: Tính tổng của các ô được chọn trên thanh trạng thái Sử dụng AutoSum Nhập hàm SUM thủ công Tính tổng tất các ô đã được filter Chuyển đổi dữ liệu của bạn vào bảng Excel để tính tổng Cách 1. Tính tổng của các ô được […]

Tháng Tư 7, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm