Cách thêm cột và dòng trong Excel

by on Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Hostvn

Có một số cách để thêm các hàng hoặc cột vào một bảng tính:

Cách 1: 

Trong tab Home -> Insert -> Insert Sheet Row hoặc Insert Sheet Columns

Insert-Figure-1

 

Cách 2: 

Chọn 1 hay nhiều hàng hoặc cột và nhấn chuột phải -> Chọn Insert

Insert-Figure-2

 

Cách 3: Nhấn “Ctrl +” trên bàn phím số của bạn hoặc “Ctrl Shift +” trên bàn phím của bạn trong một ô bảng để hiển thị hộp thoại Insert.

Insert-Figure-3

Hostvn