thêm cột

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí

Cách thêm cột và dòng trong Excel

Có một số cách để thêm các hàng hoặc cột vào một bảng tính: Cách 1:  Trong tab Home -> Insert -> Insert Sheet Row hoặc Insert Sheet Columns   Cách 2:  Chọn 1 hay nhiều hàng hoặc cột và nhấn chuột phải -> Chọn Insert   Cách 3: Nhấn “Ctrl +” trên bàn phím số của bạn […]

Tháng Tư 9, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm