Đếm

Gõ tiếng Việt, Download Unikey 2015 2016, Cài đặt Unikey, Bộ gõ tiếng Hàn Quốc, Bộ gõ tiếng Trung Quốc, phần mềm tiếng Việt, Font chữ, Lỗi tiếng Việt, Unikey cho Win10, Win7, Win8, WinXP, Unikey là bộ Gõ tiếng Việt tốt nhất miễn phí

Hàm COUNTIF – Đếm số lần xuất hiện của Số hoặc văn bản trong Excel

Ví dụ dưới đây hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của số hoặc văn bản trong Excel Ví dụ 1: để đếm số lượng các ô có chứa chính xác từ “star” (không có thêm ký tự nào nữa) Ví dụ 2: để đếm số lượng các ô có chứa chính xác từ […]

Tháng Tư 8, 2016 Posted in Chia sẻ kinh nghiệm