Thủ thuật kế toán với Pivot Tables tổ chức dữ liệu bảng tính

by on Posted in Chia sẻ kinh nghiệm, Nghiệp vụ kế toán

Hostvn

Đối với nghiệp vụ kế toán thì việc sử dụng Excel là việc làm cơ bản và cần thiết cho bất kỳ kế toán nào ngoài các phần mềm kế toán được hỗ trợ tính toán riêng cho các bạn theo từng chuyên môn riêng. Để làm việc với Bảng tính excel một cách thuần thục thì việc sử dụng chức năng bảng tính Pivot sẽ trợ giúp cho các bạn trong việc thu thập dữ liệu tính toán trong một bảng tính lớn. Với Thủ thuật kế toán với Pivot Tables tổ chức dữ liệu bảng tính sẽ cho các bạn biết điều này

2016-03-18_090528
Bảng Pivot được sử dụng để tổ chức dữ liệu trong bảng tính Excel. Bảng tính Excel Pivot không làm thay đổi các dữ liệu mà bạn có, nhưng bảng tính Excel Pivot có thể tổng hợp các giá trị và so sánh các thông tin khác nhau trong bảng tính excel của bạn, tùy thuộc những gì mà bạn yêu cầu thảo tác với Pivot.
Nào chúng ta hãy cùng xem một ví dụ với tập truyện và phim Harry Potter, để tính xem trong ngôi nhà ở Hogwarts có bao nhiêu người, trong ví dụ này bạn có thể thấy rằng chúng ta không có nhiều dữ liệu, nhưng thực sự cái mà bảng tính excel Pivot làm được với dữ bảng dữ liệu lớn thì thật là hữu ích.

2016-03-18_091000
Để tạo bảng tính excel Pivot thì trước tiên ta mở tập tin excel mà bạn cần sau đó chọn Pivot Tabl, Excel sẽ tự động mở đến Pivot cho bạn sử dụng, với biểu tượng bảng trên khung màn hìnhbảng tính của bạn, và bạn cũng dễ dàng để kéo thả và di chuyển nó xung quanh vùng dữ liệu của bạn. Tiếp theo bạn có 4 tùy chọn để bạn có thể lựa chọn.
– Report Filter Lọc báo cáo với bộ lọc :  Điều này cho phép bạn bạn lọc báo cáo theo trường mà bạn mong muốn ví dụ ở đây lọc với trường House thì ta Pivot sẽ lọc cho bạn và show ra những học sinh trong trường này thay vì tất cả học học sinh.

Pivot_Table_GIF_2
–  Column Labels: Chỉ ra phần tiêu đề các hàng trong bảng dữ liệu excel
– Row Labels: Nơi đây sẽ cho bạn đặt những hàng trong dẽ liệu của bạn, cả nhãn hàng và cột của bảng tính có thể được kéo thả vào đây một cách dễ dàng.
– Value: trong trường lựa chọn này cho phép bạn có thể tìm kiếm những giá trị khác nhau trong dữ liệu của bạn, thay vì bạn chỉ kéo thả một giá trị nào đó trong bảng tính thì bạn có thể tính tổng, đếm,giá trị trung bình, hoặc làm thao tác khác: sum, count, average, max, min, count numbers
Trong ví dụ sau chúng tôi muốn đếm số lượng học sinh trong ngôi nhà nên chúng tôi sẽ mở Pivot tabe trong excel và kéo thả giá trị hàng và cột mà bạn mong muốn sau đó excelsẽ đưa ra giá trị lọc mà bạn cần.

Hostvn