Cách tạo bảng trong Excel

by on Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Hostvn

Để tạo bảng trong Excel, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1:

Chọn một loạt các ô, Các ô có thể chứa dữ liệu hoặc có thể để trống, hoặc cũng có thể kết hợp cả hai.

1

Bước 2:

Trong tab Insert chọn Table

2

Bước 3:

Trong bảng hiện ra, tích chọn “My table has headers” nếu bạn muốn đặt tên cho các cột.

Nếu không chọn, các cột sẽ có tên theo mặc định: Column1, Column2, Column3…

Bạn có thể đổi tên cột bất cứ khi nào bằng cách click vào tên cột và gõ tên bạn muốn

3

Bước 4:

Bạn có thể lựa chọn màu sắc theo các mẫu bảng có sẵn ở góc trên bên phải

4

Hostvn