3 Bước Đăng ký Nộp Thuế Điện Tử 2016 thật dễ

by on Posted in Chia sẻ kinh nghiệm

Hostvn

Phần Lập Giấy Nộp Tiền để gửi tiền vào Ngân sách nhà nước thì giờ các bạn truy cập vào trang www.nopthue.gdt.gov.vn để Lập Giấy Nộp Tiền Nộp Thuế hay Đăng Ký Tài Khoản nếu chưa có. Nó khác với việc vẫn Gửi Tờ Khai nhé.
Các bước Đăng ký Nộp Thuế Điện Tử
Bước 1 : Các bạn đăng nhập vào trang NOPTHUE.gdt.gov.vn và vào Mục Đăng Ký và làm theo yêu cầu
– Trong quá trình đăng ký nếu các Nút Tiếp Tục, Ký Tờ Khai bị mờ hoặc Ký hoài mà Không thể gửi được Tờ Đăng Ký thì máy tính của các bạn (IE hoặc Java) có vấn đề. Khi đó bình tĩnh kiểm tra theo: 22 Lỗi thường gặp khi Kê khai Thuế qua mạng
Bước 2 : Sau khi đăng ký trên NOPTHUE.GDT.GOV.VN thành công thì tải Giấy Đăng Ký theo mẫu của Ngân hàng về và mang ra Ngân hàng nộp

2016-01-19_160435
Bước 3: Thông thường sau 1 ngày làm việc các bạn check mail sẽ thấy Thông Báo của Thuế V/v Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử thành công và có mật khẩu để đăng nhập vào mục Nộp Thuế.
–> Hết sức lưu ý về địa chỉ email ở mục Tài Khoản\Thông Tin Người Nộp Thuế mà mình đã nhắc ở mục 1. Nếu không chú ý thì email của Thuế có thể lại bò lạc vào email của ông kế toán cũ hay bên đăng ký chữ ký số cho các bạn……
Chú Ý :
– Mật khẩu để Nộp Tờ Khai và Mật Khẩu Nộp Thuế Điện Tử là 2 mật khẩu khác nhau v
– Mật Khẩu Nộp Tờ Khai : Mật khẩu các bạn vẫn đang đăng nhập để gửi tờ khai qua trang web nhantokhai.gdt.gov.vn
– Mật Khẩu Nộp Thuế Điện Tử : Khi các bạn đăng ký thành công sẽ nhận được email thông báo và mật khẩu. Và truy cập vào trang NOPTHUE.GDT.GOV.VN để đăng nhập vào tạo Giấy Nộp Tiền để Nộp Tiền Thuế.

Hostvn